You came this way: Home > opo > Estudios Indigeniformes

Estudios Indigeniformes

Album Description


Album

Estudios Indigeniformes
03. opo - Avispa (XXIII) 00:00:52
05. opo - Yaya Nohay (XXVI) 00:00:39
06. opo - Melow (XXIX) 00:00:55
07. opo - Hal (III) 00:00:19
08. opo - Slip (XVII) 00:00:25
09. opo - Justito (XLII) 00:00:54
11. opo - Tan dao te (XIV) 00:00:38
12. opo - Desgarro (XLIV) 00:00:58
13. opo - Disfraz (LIV) 00:00:58
14. opo - Miseria (XXXIX) 00:00:58
15. opo - Pajaros (XLIX) 00:00:37
16. opo - Acercándome (L) 00:00:56
17. opo - Rayuela (LIII) 00:00:56
18. opo - Cara roja (XL) 00:00:55
19. opo - Agonizar (XXXI) 00:00:42
21. opo - Caos (I) 00:00:26
22. opo - _Tiempo Santo (VII) 00:00:59
23. opo - Lamentos(XX) 00:00:57
25. opo - Neoene (XXIV) 00:00:51
27. opo - Dos Caras (XXXVII) 00:00:56
29. opo - Cárcel X 00:01:00
30. opo - Amanecer (XXX) 00:00:39
32. opo - Triste alegria (LI) 00:00:58
34. opo - Hey Ya (XXXV) 00:00:52
35. opo - Jed Les Mana (IX) 00:00:53
36. opo - Cayendose (XLI) 00:00:57
38. opo - Celebracio (XLIII) 00:00:58
39. opo - Se pulcro (XXXVIII) 00:00:53
UPLOADED: 09/20/2018
LISTENS: 44275
STARRED: 3
DOWNLOADS: 4109

The songs in this album are licensed under:
CC BY-NC-SA
Please check individual track pages for licensing info