ghesofada (Member)

REGISTERED:06/18/2018
COMMENTS POSTED:0
MIXES CREATED:0

Thông tin về Sofa màu đỏ tại London Sofa màu đỏ đã được thiết lập trong cuộc suy thoái lớn nhất trong bộ nhớ sống của hai người đã nhìn thấy một cơ hội duy nhất. Robin và Steve đã quyết định năm 2009 là thời điểm hoàn hảo để thách thức thái độ cũ và cách làm việc và phát triển một loại cơ quan tuyển dụng sáng tạo mới. Một cái mới tươi hơn, nhanh hơn, công bằng hơn, vui vẻ, trả trước và phản ứng nhanh hơn để thay đổi. Sofa màu đỏ hiện là cơ quan phát triển nhanh nhất ở Anh và phát triển sự hiện diện của châu Âu. Sáng tạo là đam mê về công việc tuyệt vời, công việc của chúng tôi là giúp họ tìm thấy nó.

» VIEW ALLghesofada's Favorites

ghesofada's Wall